2/4/09

Η ψηφιακή Ελλάδα επιτάχυνε τους ρυθμούς της το 2008

Η ψηφιακή Ελλάδα επιτάχυνε τους ρυθμούς της το 2008
  • Το 2008 σημειώνεται η μεγαλύτερη άνοδος της τετραετίας στη χρήση του Διαδικτύου από τα ελληνικά νοικοκυριά
  • Η νέα γενιά οδηγεί στη σύγκλιση αλλά η ηλικιακή ομάδα 35-54 υπολείπεται ακόμα του ευρωπαϊκού μέσου όρου
  • Οι Έλληνες ανακαλύπτουν τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες
  • Ευρωπαϊκό το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων με 10+ εργαζομένους, χαμηλά όμως ακόμα παραμένει το ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Καλύπτουν έδαφος οι μικρές επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενες το όφελος από την αξιοποίηση των ΤΠΕ
  • Διαμορφώνονται περιφέρειες δύο ταχυτήτων στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του Διαδικτύου από πολίτες, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που προκύπτουν από τη νέα γενιά, όμως η ηλικιακή ομάδα 35-54 εξακολουθεί να υστερεί στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, οι Έλληνες χρήστες φαίνεται να αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που προσφέρει το Διαδίκτυο. Επιπλέον, σημαντικά έχει συμβάλλει η πρόοδος της ευρυζωνικότητας στη συνολική επιτάχυνση της χώρας. Κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκεται το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων, με πάνω από 10 εργαζομένους, ενώ ταυτόχρονα οι μικρές επιχειρήσεις με 1-9 απασχολούμενους καλύπτουν έδαφος. Το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις αστικές & τουριστικές περιοχές και τα αγροτικά & ημιαστικά κέντρα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, διαμορφώνοντας ουσιαστικά περιφέρειες δύο ταχυτήτων.

www.observatory.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: