29/12/09

Λογισμικό με ανοιχτό τον κώδικα, δημοσιεύει η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπ.Οικ.!!!

Νέος αέρας φαίνεται να πνέει σε κάποιες από τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Σε μια καινοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα κίνηση, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δημοσιεύει και μάλιστα με ανοιχτό κώδικα, λογισμικό που αφορά στην ηλεκτρονική συμπλήρωση των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών.
Ιδού και η σχετική ανακοίνωση:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να προωθήσει τη διαφάνεια, την τεχνολογική καινοτομία και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, έχει αναρτήσει στον ιστότοπό της κώδικα εφαρμογών και στατιστικά στοιχεία σε μορφές και με άδειες χρήσης που επιτρέπουν την ευρεία διάδοση και αποτελεσματική χρήση τους.

Ο πηγαίος κώδικας αφορά στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών. Η δημοσίευση επιτρέπει σε ανεξάρτητους προγραμματιστές και επιχειρήσεις να βελτιώσουν τον κώδικα με νέες λειτουργίες ή τροποποιήσεις και να τον επαναχρησιμοποιήσουν σε νέες εφαρμογές. Η γλώσσα προγραμματισμού που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η Java και ο κώδικας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.  Η εφαρμογή διανέμεται ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/sources.html σύμφωνα με την ευρέως χρησιμοποιούμενη άδεια Apache 2.0.

Το Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων 2008 περιέχει στοιχεία για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, τη φορολογία εισοδήματος νομικών  προσώπων, το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τη φορολογία κεφαλαίου και το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).  Από φέτος τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται με άδεια ελεύθερης αναδιανομής και με χρήση ανοικτών προτύπων.  Συγκεκριμένα, η χρησιμοποιούμενη άδεια Creative Commons 3.0 επιτρέπει τη διανομή και διασκευή των δεδομένων, υπό τη προϋπόθεση ότι γίνεται αναφορά προέλευσης και ότι τα παράγωγα των δεδομένων χρησιμοποιούν την ίδια ή παρόμοια άδεια. Τα ανοικτά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί διευκολύνουν τη πρόσβαση στα δεδομένα (ανεξάρτητα από λειτουργικό σύστημα και εφαρμογή) και επιτρέπουν την ευκολότερη ανταλλαγή τους. Το Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων 2008  δημοσιεύεται στις μορφές ODS και PDF (καθώς και XLS για συμβατότητα με παλαιότερες εφαρμογές) και διατίθεται στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/statistiko_deltio/statistiko_deltio_2008/statdeltio2008.html

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, υλοποιώντας τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής,  θα αναλάβει σταδιακά ανάλογες πρωτοβουλίες για αντίστοιχα δεδομένα και λογισμικό που διαχειρίζεται.


Ας ελπίσουμε η προσπάθεια να μην σταματήσει εδώ, αλλά να ενισχυθεί και επεκταθεί και σε άλλες μή κρίσιμες για την ασφάλεια των δημόσιων Π.Σ. φυσικά, εφαρμογές!


Δεν υπάρχουν σχόλια: