27/2/09

Όχι και από το ΤΕΕ στην δημιουργία εμπορικού κέντρου...


Απόλυτα ταυτίστηκε το ΤΕΕ με τις θέσεις του Δήμου Πύργου, καθώς και το πνεύμα παλαιότερης ανάρτησης του ιστοχώρου αυτού.
Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του στην δημιουργία εμπορικού κέντρου στην έκταση των 87 στρεμμάτων της ΣΚΟΣ, στην είσοδο της πόλης. Παράλληλα, με ομόφωνη απόφαση συμφωνεί στην επέκταση του ΓΠΣ του Σχεδίου Πόλης στην έκταση αυτή με δέσμευση του χώρου αποκλειστικά για χρήσεις ανάπτυξης, όπως εγκαταστάσεις για έρευνα γεωργικής παραγωγής, φυτείες αμπέλου, κέντρο αγροτικών προϊόντων, Τριτοβάθμια εκπ/ση, αθλητικές εγκαταστάσεις και πράσινο.
Συμφωνεί επίσης στην αναστολή των οικοδομικών αδειών για δυο χρόνια, στην μη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και στην απόρριψη από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας του αιτήματος για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης.
Με τέτοια σημαντική απόφαση από το ΤΕΕ, έναν από τους πιο σημαντικούς και ανεπηρέαστους επαγγελματικούς φορείς της χώρας μας, θέλετε και άλλα επιχειρήματα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: